woensdag 17 september 2014

WIETAFVAL IN HET KARDINGEBOS

Bij een parkeerplaats ter hoogte van restaurant en vergaderruimte Rietland aan de rand van het Kardingerbos is een grote hoeveelheid wietafval gedumpt.
Vanmorgen troffen boswachters van Natuurmonumenten de bult afval aan. Vooral takken en teeltaarde liggen in een sloot tussen het bos en de parkeerplaats.
“Het is voor natuurmonumenten erg vervelend want de berg afval is zo groot dat we het zelf niet kunnen weghalen. En dat gaat ten koste van ons budget”, aldus Reiner Hartog, boswachter bij Natuurmonumenten.
De boswachters geven aan dat ze zo spoedig mogelijk aangifte bij de politie gaan doen. OOG.

DEZE DRONE GAAT BEIJUM ONVEILIG MAKEN

Beijumers, ga beter niet meer (half) ontkleed op uw platdak liggen zonnen. En mocht u bovenop uw huis of balkon een hennepplantage hebben, dek die af zodat die aan het zicht onttrokken wordt. We hebben sinds kort een drone in Beijum. En die kan van dik boven de boomgrens alles filmen.....
Op bovenste foto ziet u het exemplaar. Aangeschaft door een bewoner uit de Holmsterheerd. Rechts de drone met videocamera. Links de afstandsbediening. Beneden een onlangs gemaakt beeld van een video.
Als het goed is gaan we een nieuwe dimensie in wat betreft digitaal nieuws, foto's en video's  maken over de groenste wijk van de stad. Binnenkort deel 1 uit waarschijnlijk een nieuwe serie: 'Beijum vanuit de lucht bekeken.' Het hangt nog even af van dit....
Hoe ziet Plein Oost er van boven uit? De Wibenaheerd? Het Groene Hart? De Wiershoeck en het Trefpunt. Beleef het allemaal mee op Beijumnieuws.

VANAF MORGEN NOG MINDER RIJSTROKEN BIJ BEIJUM NOORD

De Oostelijke Ringweg tussen afslag Lewenborg en Beijum Noord ligt nog steeds behoorlijk op de schop. Al weken wordt over een beperkt aantal rijstroken gereden. Maar vanaf morgen wordt het tijdelijk nog een tikje erger:
Weggebruikers moeten er vanaf donderdag rekening mee houden dat er bij Beijum-Noord een beperkt aantal rijstroken is. Dit vanwege werkzaamheden aan de ringweg. Er worden afrondende werkzaamheden uitgevoerd zoals markeringen, geluidsschermen en borden. Daarvoor wordt vrijdag ook de op en afrit Cuijpersweg tijdelijk afgesloten. Deze werkzaamheden duren tot en met volgende week dinsdag. Dan zijn alle werkzaamheden bij Beijum Noord op de hoogte van Kardinge klaar.
Bij het Oog-artikel staat (waarschijnlijk) abusievelijk een foto van het kruispunt Kardinge. De laatste zin (zie boven) roept ook bevreemding op: Beijum Noord op de hoogte van Kardinge?

Vanuit Ring Oost werd gisteravond gemaild:
Na Lewenborg en Beijum-Zuid naderen nu ook de deelprojecten  Kardinge en Beijum- /De Hunze-Noord aan de Oostelijke Ringweg in Groningen hun voltooiing. Vanaf 23 september zijn de werkzaamheden bij  Beijum-Noord afgerond en vanaf 29 september de werkzaamheden bij Kardinge.
Vanaf donderdag 18 september tot dinsdag 23 september dient het verkeer bij De Hunze-Noord nog rekening te houden met mogelijke overlast vanwege een gewijzigde verkeerssituatie.
Hinder bij De Hunze-Noord
Vanaf donderdag 18 september krijgt het verkeer ter hoogte van De Hunze-Noord te maken met een gewijzigde verkeerssituatie.  Dit heeft te maken met  afrondende werkzaamheden aan o.a. markeringen, bebording en het plaatsen van de laatste geluidsschermen. Op vrijdag 19 september is  de toe- en afrit De Hunze-Noord  tijdelijk afgesloten.  Het lokale verkeer krijgt dan een omleidingsroute via Beijum-Zuid . Deze situatie blijft zo tot en met dinsdag 23 september. Vanaf dinsdag 23 september zullen alle wegwerkzaamheden bij Beijum-Noord afgerond zijn.
Kardinge
Voor Kardinge geldt dat het nieuwe  (ongelijkvloerse) kruispunt  maandag 29 september volledig wordt opengesteld. Aan  de Ulgersmaborgzijde van dit nieuwe kruispunt vinden er de komende tijd nog werkzaamheden plaats aan de verlegging van een rioolgoot. Vandaar dat hier nog tijdelijk -  ter hoogte van viaduct Meedenpad - één rijstrook beschikbaar is op de Ringweg.
Voltooiing metamorfose Ring Oost
Met de voltooiing  van de deelprojecten  Beijum-Noord en Kardinge is er weer een belangrijke stap gezet in de metamorfose van de Oostelijke Ringweg in Groningen.   Het deelproject  bij de  Groningerweg ( ter hoogte van Hornbach), dient nog voltooid te worden. Hier wordt druk gewerkt aan de bouw van het nieuwe viaduct bij de Beijumerbrug.  De verwachting is dat deze werkzaamheden medio 2015 klaar zijn.
Tevens worden  volgend jaar de fietsecoducten nog aangelegd en zal de verdere aanplant van het groen nog plaatsvinden.
De blogger reed gisteravond tegen kwart voor acht via Beijum Zuid naar Noord tot aan de afslag naar de Eemshavenweg/Duitse bouwmarkt. Vandaar uit terug naar Beijum Noord, via Zuid en Kardinge naar de afslag Lewenborg.
Bekijk onderstaande video en rij desgewenst even mee om te kunnen zien hoe de huidige stand van zaken op de Oostelijke Rijngweg is. (Muziek:Comming home now)
video

dinsdag 16 september 2014

UIT DE OUDE DOOS (215)

Deze drie foto's zijn nog niet zo heel oud, waarschijnlijk zes of zeven jaar, maar de situatie rond kruispunt Beijum Zuid is de afgelopen jaren dusdanig drastisch veranderd, dat ze wel een plek in deze serie verdienen.
Wat ook in een heel snel tempo 'Oude Doos' is geworden zijn de analoge flitspalen die her en der in het land stonden om snelheidsovertreders en automobilisten die door rood reden te grazen te nemen. Vriendelijker gezegd: die voor zoveel mogelijk veilig verkeer moesten zorgen. Op bovenstaande foto is de flitspaal te zien die Beijum Zuid jarenlang (on)veilig maakte. Om de zoveel tijd moesten fotorolletjes vervangen worden, roodlicht-rijders en snelheidsovertreders hadden geluk als het rolletje vol was.
De linker en rechter foto, klik groter, tonen de oude situatie zoals die was als je de wijk uitreed. Niks geen rotondes, verkeerslichten en rijbanen om verschillende richtingen op te kunnen rijden. Zie ook de rechter foto waarop het oude Heerdenpad-viaduct is te zien. Voor het viaduct was hekwerk geplaatst om overvallers, aanranders of verkrachters minder 'werkgebied' te verschaffen. Sinds de rotondes vlak naast het nieuwe fietspad gaan, hebben zich bij mijn weten nog geen onfrisse praktijken meer voorgedaan. Vooruitgang kan echt vooruitgang zijn.En dat is in alle opzichten het geval rond kruispunt Beijum Zuid.

ER WORDT BEHOORLIJK GEMANIPULEERD OP DE POLL VAN LIJN6

Een dag of tien geleden beschreef de blogger z'n verbazing over de tussentijdse stand op de nog lopende poll op Lijn6. Zie nog eens dit bericht.
Nog even de keuzevragen:
1. Alleen een nieuwe wijkvereniging kan een onafhankelijke wijkkrant garanderen
2. De gemeente moet ingrijpen om de impasse rond de Beijumkrant te doorbreken
3. De voorzitter van het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum moet onmiddellijk aftreden
4. Alles moet bij het oude blijven: het bestuur en niet de redactie bepaalt de inhoud van de wijkkrant

De poll laat meer en meer zien dat er vanuit een bepaal hoekje in de wijk schaamteloos wordt gemanipuleerd, de concrete feiten (amper of geen bestaansrecht of draagvlak meer in de wijk) moeten klaarblijkelijk ondergeschikt worden gemaakt aan een bepaald beeld dat op de een of andere manier naar buiten moet worden gebracht.

Webmaster van Lijn6, Hans Koopman, is verbaast over het gebrek aan integriteit van sommige mensen in de wijk. Hij benadrukt dat de peiling integer is opgezet.
"Het stemgedrag is echt ongeloofwaardig. Zie meegestuurde onderste afbeelding. (Zie beneden; JF)
Wat ik wel kan melden is dat Lijn6 het stemgedrag niet als serieus ziet. In het bijgaande plaatje staat dat er 11 keer gestemd is binnen 4 minuten op "Alles moet bij het oude blijven". Behalve het feit dat ik geen 11 mensen ontmoet heb die het bij het oude willen houden, lijkt het alsof hier iemand misbruik van de zaak maakt. Lijn6 wil integer blijven en verzameld geen ip-adressen!! Iedereen kan elke 24 uur een stem geven. Dezelfde regels voor iedereen maar het kan dus misbruikt worden. In een later tijdstip of al vrij snel gaan we de opiniepeiling overdoen. Waarschijnlijk moeten mensen zich dan eerst aanmelden bij de site zodat ze daarna 1 stem kunnen uitbrengen."

Voorgaande polls op Lijn6 trokken altijd tussen de pakweg 40 en 85 stemmen. Dat loopt nu al tegen de 300. Het geeft sterk te denken dat er lieden in Beijum zijn die menen propaganda voor het Eigen Gelijk op Lijn6 te moeten voeren. De negatief geladen bal kaatst echter steeds weer terug, Beijum zal geen enkele club in de harten sluiten die liegen, verdraaien en manipuleren hoog in het vaandel heeft staan. Dit (zie bovenste en onderste afbeelding) is het tegenovergestelde van een integere en verbindende opstelling.

Op 13/9 werd op een gegeven moment praktisch elke minuut voor optie vier gekozen....GEDOGEN VAN ILLEGALE WINKELKARREN GAAT MAAR DOOR

Door Willem Pauwelussen

De winkelwagentjes lijken alweer een eeuwigheid op het plein van Winkelcentrum West te staan. Weliswaar zijn de fietsbeugels verplaatst, maar daar is de steeg dan weer een stuk nauwer van geworden. De enige die ervan lijkt te profiteren is de loempia-man, die nu zijn klantenverlies door zijn eerdere gedwongen verhuizing weer enigszins gecompenseerd ziet. Maar, zo vragen wij ons af, blijft dat nu dan zo? Blijft de gemeente tot in eeuwigheid gedogen?
De onderhandelingspartner namens de wijkbewoners, met gemeente en een bedrijf als de Lidl is ook in Beijium de wijkraad. Dus we hebben de BOB maar eens gevraagd wat zij weten van de stand van zaken. De eerste constatering is: “De procedures lopen nu via andere schijven dan voorheen het geval was, wat helaas een vertragende werking tot gevolg heeft.” Schrijver dezes weet ook wel hoe vaak er met poppetjes bij de RO/EZ wordt geschoven en daar wordt het voor een vrijwilligersclub, wat een wijkraad toch is, niet gemakkelijker van.

De twee aspecten aan de zaak
We hebben enerzijds de fietsenstalling en anderzijds de winkelwagentjesstalling. Gemeente en Lidl zijn het niet eens over die beugels in de passage. En dan met name over het aantal beugels. Want als je de boel niet met beugels volzet kunnen meer fietsen op standaard, of tegen elkaar staan, “met het risico dat er fietsen omvallen/omgegooid worden of men schots en scheef fietsen gaat plaatsen. ” Voorlopig wordt de situatie (nog steeds) gedoogd.

“Minstens een kwartier geblokkeerd”
Maar de BOB is sowieso tegenstander van het plaatsen van de fietsenstanders in de passage tussen de busbaan en het plein “ook al zijn de standers inmiddels anders gedraaid. Voetgangers, al dan niet met kinderwagens, rollators enz., pinautomaatgebruikers en (brom)fietsen gebruiken gemengd die doorgang en door die fietsenstanders is het daarvoor veel te smal geworden; extra probleem is de periodieke komst van de geldauto bij de pin automaat, dan is de hele doorgang minstens een kwartier geblokkeerd.”

Het wagentjes voorstel van de gemeente
Wat betreft de winkelwagens constateert ook de wijkraad dat “de Lidl de wagens destijds zonder toestemming heeft geplaatst.” De gemeente heeft toen niet geëist dat ze zouden worden verwijderd wegens ontbreken van een bouwvergunning, zoals ze doorgaans bij particulieren doet. Nee, ze constateerde slechts dat de marktkramen te veel werden belemmerd en kwam “met het voorstel om het huidige aantal stallingsplaatsen voor wagentjes aan de voorzijde te minderen, de resterende aan de voorzijde  te plaatsen op 2 aanliggende parkeerplaatsen en langs de Lidl-gevel op het Atensheerd-plein stallingsplekken toe te voegen.”

Moet!

Nee hoor, doen we niet, stelde de grootgrutter. Aha, zei de gemeente, nou dan sturen we de afdeling Handhaving op jullie af. Oh nou, laten we dan maar weer opnieuw gaan overleggen, reageerde Lidl. Mag hoor, zei de gemeente, maar voor ons is  bovenstaand plan de enige optie. "Eventuele verbreding van de doorgang en het waterpas maken van de verharding voor de entree van Lidl zou daar dan in meegenomen kunnen worden.”

Plan A van de BOB
Eigenlijk zou de stalling van de wagentjes inpandig moeten zijn, vindt de wijkraad. Net zoals de meeste supermarkten in onze gemeente. Dat zou hebben gekund in de voormalige computerwinkel maar dat is inmiddels een gepasseerd station want we weten dat daar een concurrent in komt van de pizzeria aan de andere kant van het plein. En dus komt plan B in het vizier.

Plan B van de BOB
Je zou de doorgang kunnen verbreden door de twee het dichtstbij gelegen parkeerplaatsen op te heffen. Als je dan ook nog de ruimte voor de stalling van de winkelwagens zou inkorten maak je een bredere en waterpas liggende doorgang mogelijk. En dat moet echt wel, vindt de wijkraad, want “ook daar komen passanten in conflict met elkaar en maken winkelkarretjes die mensen meenemen in en uit de winkel gemakkelijk de meeste vreemde capriolen.” De locatie van de toekomstige opstelruimte van de wagentjes staat hier uiteraard niet los van. 

Wel is de BOB “blij dat er geen overkapping komt voor de winkelwagens.”

Maar: “wat is er verder bekend over de bereikbaarheid voor hulpdiensten bij calamiteiten? Is dit kortgesloten met de diverse hulpdiensten?”

PAARDENKEUTELS ZIJN OK


Een Beijumer die niet met naam wil worden genoemd windt zich op over de 'rechtsongelijkheid' tussen honden en paarden. Per e-mail: "Waarom mogen die beesten maar raak schijten, en riskeer ik met m'n hond een boete omdat die op straat kakt?" 
Het roept bij de blogger associaties op met nooit door hem gepubliceerde foto's van de in 2009 in het Kardingepark gehouden Ballonfiësta. Ondergetekende heeft geen hond en geen paard, en hij stelt zich neutraal op. Maar in dit 'Boa-tijdperk' zou het baasje van het paard dat op de foto's  is te zien, en 'z'n kwak' op straat heeft gedeponeerd, vrijuit gaan. In tegenstelling tot de eigenaar van de jaloers snuffelende en ruikende honden.

All animals are equal. But some animals are more equal than others...

maandag 15 september 2014

WAT WAS DIT MANNETJE AAN HET OPMETEN?

Hij zat minutenlang door een soort van 'fotocamera' op een statief voor zich uit te koekeloeren. Om het warm van te krijgen, het groene hesje dat werd gedragen werd naar beneden gestroopt. De blogger durfde hem niet te storen en te vragen wat hij am Gottes willen aan het doen was.
Soms zie je van dit 'soort mannetjes' in de wijk die naar een verderop staande collega staan te kijken. Dat lijkt op afstemmen, op samen een of andere hoogte, afstand of diepte bepalen. Dat was hier niet het geval, de blogger zag in een geen velden of wegen een ander mannetje. Wat dit heerschap derhalve onlangs in de Bottemaheerd aan het doen was, zal wel een raadsel blijven. Zal het iets te maken hebben met de blauwe vierkantjes met tekst die op dezelfde hoogte als de 'camera' rechts op de schutting zijn gespijkerd? Beijumnieuws@ziggo.nl

GEDEELTE BEIJUMERWEG KRIJGT NIEUWE LAAG ASFALT

Op de achtergrond is de Grevingaheerd te zien

Bovenstaande foto is vanmiddag bij het kruispunt van de Beijumerweg, ter hoogte van het Gezondheidscentrum, bij de driesprong richting Zuidwolde, gemaakt. De Beijumerweg kleurt hier in het vervolg niet meer grijs maar rood.
Fietsers en brommers moeten tijdelijk uitkijken voor 'gladheid.' De blogger fietste er over en dacht: kijk uit, denk aan slipgevaar en aan een langere remweg.

Op de rechter foto, klik links en rechts groter, is te zien dat het rechter gedeelte van de route tussen 'Shoetime' en de Grevingaheerd, vanaf het perspectief van de fotograaf gezien, nog een beurt kreeg. Het gaf bij tijd en wijle aardig wat bekijks.

BEIJUMSE WIA WILLEMS GEEFT HEALINGEN IN DE STAD

Op de foto ziet u Wia Willems uit Beijum. Ze doet iets wat niet alledaags is. Ze helpt mensen via hun subtiele lichaam, de aura, en chakra's om problemen zoals angsten, geremdheid, burn-out, depressies, trauma's, etc. op te lossen.

Wia, waarom geef je healingen?
Healen is één van mijn passies. Het is een mooie, zachte manier om mensen te helpen de dingen aan te pakken. Samen met individuele gesprekken, geeft het veel inzicht in wat er op dit moment speelt en wat je er aan kunt doen.
Hoe ga je te werk?
Ik werk heel individueel. Allereerst ga ik met de cliënt in gesprek. Ze bepalen zelf waar ze het over willen hebben. Vaak geeft het al wat inzicht en ontspannen mensen. Daarna gaan ze liggen op de behandeltafel en geef ik ze een healing. Ik werk met bepaalde punten, te vergelijken met acupunctuur, maar dan zonder naalden.
Als mensen liever zitten, is dit natuurlijk ook mogelijk.
Door healing kunnen blokkades in het energiesysteem worden aangepakt en komt er weer beweging in de doorstroming van de energiebanen. Dit zet een genezingsproces in gang. Blokkades kunnen psychisch en/of lichamelijk van aard zijn.
Vaak zijn ze al in de vroege jeugd ontstaan, echter kunnen het ook relatief vrij jonge blokkades zijn.
Na de healing is er tijd om even rustig bij te komen en na te bespreken
wat er ervaren is.
Heb je hiervoor een opleiding gevolgd?
Ja, de 7-jarige opleiding aan de Internationale School voor Spirituele Psychologie, gegeven door Bart ten Berge in Haren.
Verder ben ik vooral ervaringsdeskundige.
Ik heb een pittig leven achter de rug en heb geleerd om van mijn zwaktes, mijn kracht te maken. Door mijn ervaringen en sterk empathisch vermogen ben ik in staat om mensen goed te ondersteunen. Zonder oordeel.
Wanneer begin je, en waar heb je je praktijk?
Ik ben per 1 september j.l. begonnen. Mijn praktijk is in het centrum van Groningen.
Sessies zijn op afspraak. Tel.nr. 0652591160
Wat kost een consult bij je en wat is het adres?  
Een sessie duurt in totaal 1,5 uur en kost E 60,-. Het adres is Turftorenstraat 24a, 9712 BR te Groningen.
Heb je ook een website?
 Ja, meer informatie is te vinden op http://www.healingpraktijkdeessentie.weebly.com
Universele energie is de bron van het leven en in alles en iedereen in het universum aanwezig. We zijn alleen 'vergeten' dat het bestaat, dat het een onderdeel is van onszelf, wat we er mee kunnen doen en wat het voor ons betekent. In het algemeen is de energie in onszelf 'in balans' maar door ziekte of gebeurtenissen in ons leven (of zelfs vorige levens) kan een verstoring van de energiebalans ontstaan.
Door onszelf open te stellen voor universele healing energie kan healing (genezing) ontstaan. Het is mogelijk jezelf te healen, maar vaak wordt een healer ingeschakeld. Een healer is als het ware een 'doorgeefluik', de healing energie wordt via de healer doorgegeven aan degene die wordt behandeld, het is dus niet de energie van de healer zelf die je ontvangt. 
Lees hier.

MAANDAGOCHTEND (207)

De wijk kleurt langzamerhand van het karakteristieke groene, waar Beijum bekent om staat, naar de meer bontere herfstkleuren. Er zijn altijd mensen te vinden die het uiterlijk van de wijk nog gekleurder willen maken.
Zie de teksten die de laatste tijd onder de onderdoorgangen langs de Zuidwending zijn aangebracht. Foto boven, ter hoogte van het winkelcentrum, en links bij de Calvijnschool. Wat voor codes zijn daar aangebracht? Zijn het wel codes? Boven: Fr1908? Wicked Clowns, Cold Icp, Killac,Tech N, 9NE, AMB Hopsin, ABK?
Links: ICP, AMB, Hachet Man, ABK, en verdomd, pardon gelovige lezeres, wederom Killac. Wat zou dat te betekenen hebben? Wordt er soms een aanslag voorbereid? Zijn er buitenaardsen in Beijum actief? Er zijn van die dingen in een wijk als Beijum die letterlijk en figuurlijk ondergronds gaan. De 'normale' burger snapt niks van dit soort teksten. Mocht er iemand die zijn die bovenstaande geschriften (codes?) kan ontcijferen, mail dan naar Beijumnieuws@ziggo.nl.

Wat te denken van de rechter afbeelding? Er schijnt iemand in Beijum rond ter lopen die bladeren blauw verft. Meer blauw op straat gewenst? Ok, flauw, maar de blogger breekt zich (een beetje) het hoofd over de motieven van sommige Beijumers om hun wijk op te 'pimpen.'

Wat verstaan we onder een “kleurrijke persoonlijkheid”?

Strikt genomen hebben we het dan over mensen die veelkleurig zijn en veelkleurig staat voor reuring brengen, vaak zeer “aanwezig” zijn en daarmee aandacht trekkend (bewust of onbewust), maar ook of misschien wel met name de tegenhanger van “de grijze muis”. De man of vrouw die blindelings opgaat in de massa, de grote groep mensen, de “tachtig procent” waar we het vaker over hebben. Dit kan een vrijwillige keuze zijn, maar kan ook ingegeven worden door angst, onzekerheid, desinteresse etc. Mens en Samenleving.

De derde week van september 2014 is begonnen. Een prettige en gezonde week toegewenst. Beijum is in alle opzichten een gekleurde wijk. Maar sommigen maken het wel erg bont.

zondag 14 september 2014

DE OPEN DAG VAN DE BOERDERIJUM

Op de achtergrond staat Carien, zie tekst.
Door Willem Pauwelussen

Als ik om pakweg half twee Boerderijum binnenloop is de grootste drukte eigenlijk achter de rug. De tafels zaten vol met mensen die figuren maakten van brooddeeg. Nu is er nog één tafeltje bezet, waar koffie achter wordt gedronken, en buiten zitten ouders met kinderen waarvan er een paar met de speeltoestellen in de weer zijn.
Maar het knutselen met Carien Lugtenberg gaat nog altijd door. Kindertjes en moeders samen rond een tafel die bezaaid ligt met krantenbladzijden en gekleurde stukken papier. Lugtenberg houdt de kosten laag door, inderdaad, gekleurd typepapier te gebruiken, maar ook wel soepverpakkingen. De ouders maken driedimensionale kaartjes, daar blijft ook altijd wat van over, goed materiaal voor de kinderfantasie. Vandaag worden vlinders en zonnebloemen gemaakt, volgende keer gaat men aan de herfstukjes, en de kerst- en paasstukjes staan ook op het programma. “We hebben al van alles gemaakt.”

Aan een tafeltje, buiten, zitten inmiddels Mirjam van Dalen en Sippie van den Berg te wachten tot het laatste kind op toilet is geweest zodat de natuur-rondleiding in Beijum kan beginnen. We rijden de poort uit, gaan linksaf en stoppen bij de voormalige pelsdierenfokkerij waar nu de Wiershoeck is gevestigd. Net buiten het hek groeit een flinke struik met gele besjes. Dat is geen lijsterbes, maar een duindoorn, zo leren we. Inderdaad, die groeit veel op duinen. In het Lauwersmeer vind je ze ook veel.

Links Mrjam, rechts Sippie, zie tekst
De besjes zijn niet alleen eetbaar maar ook reuze gezond, twee op een dag levert je genoeg vitamine C. Ze zijn wel behoorlijk zuur. Willen jullie proeven – en iedereen krijgt een besje toegestopt. Inderdaad flink zuur, net als de veenbes (cranberry). Maar als ze bevriezen worden ze zoeter, de vogels eten ze dan en kunnen er zelfs dronken van worden omdat die bessen al zijn gaan gisten. Er wordt wel jam van gemaakt en Weleda maakt er schoonheidsproducten van. Maar plukken is lastig wegens die scherpe doorns. Dus ze halen die takken eraf, zetten ze in de vriescel en daarna kun je de besjes eraf schudden.

De reis gaat nog verder naar de vlindertuin, de hazelaars van het Beijumerbos, de oude zwaluwnesten bij de Noordermolen – best mogelijk dat er nog jongen in zitten van een laat broedsel die door de ouders in de steek zijn gelaten – we gaan nog wilde peen opgraven en na het plukbos proeven we tamme kastanjepuree.

Dat heb ik niet meer meegemaakt, ik heb nu wel kopij genoeg. Als ik de groep verlaat begint het zachtjes te regenen, het wordt een aardig buitje. Tja, voor de natuur moet je wat over hebben.

EINDE ZOMER, BUURTFEESTJE FROUKEMAHEERD

Het was waarschijnlijk het laatste buiten buurtfeestje van het lopende jaar 2014 te Beijum. In de Froukemaheerd namen bewoners die gezamenlijk de zomerperiode wilden afsluiten gisteravond iets te eten en te drinken mee naar buiten.
Er werden tuinstoelen meegenomen, een houtkachel geplaatst, vakantie-ervaringen uitgewisseld, er werd half doorgezakt, gelachen, serieus gepraat, etc.

Contact en verbinding zoeken in de eigen leefomgeving kan heel eenvoudig zijn. Een paar stoelen, eten, drinken, een vuurtje....

IS DIT EEN POMPOEN?

Het bloeit en het groeit achter een schutting in de Froukemaheerd. Het lijkt op een pompoen, zie foto, maar dat weet de blogger niet zeker. 
Een pompoen is zwaar, past die wel aan een takje als op de foto is te zien? Of hangt het ding er omdat ie op de schutting rust? Wie zal het zeggen.

EEN SWINGFEEST IN HET CAFÉ BILJART

Buiten stonden veel fietsen en brommers. Er klonk opzwepende muziek van binnenuit. De blogger kon het nav de aankondiging links niet nalaten om even poolshoogte te gaan nemen.
Het swingde binnen de pan uit. Het bier vloeide rijkelijk, maar het bleef in alle opzichten gezellig en beschaafd.
Bezwete lichamen, lonkende blikken, opspelende hormonen, langs elkaar glijdende en dansende lichamen, dé uitgaansgelegenheid van Beijum had alle ingrediënten in zich om geestelijk en lichamelijk uit je dak te kunnen gaan. Voor bijna alle leeftijden was er wat wils. Vijftig plus? Waarom zou je dan niet meer sexy zijn? Zie bovenstaande foto, de dame in kwestie wilde even laten zien dat ze als Sarah + nog best goed op de markt ligt. Een gewaarschuwd man telt voor twee.
De blogger bleef een kwartiertje op de Happy Saturday-party in het café aan de Claremaheerd. Het was volle bak binnen. Buiten swingde de muziek de straat op.

Om uit te gaan hoef je niet perse naar de stad. Het Cafe Biljart zorgt er ook nog eens voor dat er tenminste nog enige levendigheid in de buurt van Plein Oost is.

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (200)

Op de Kinderwerktuin staan een paar grote waterbakken en ook daarin kom je soms leuke dingen tegen. Ongeveer een maand geleden krioelde het in één van die bakken van minuscuul kleine beestjes en twee weken geleden dreven er, vooral dode, eendagsvliegen (haften) op het water. 
Nu was het minder druk op het water, maar de beestjes die ik zag waren watervlug. Zo gauw ik met mijn camera dichterbij kwam, “schaatsten” ze in rap tempo naar het midden van de bak. Maar met een beetje geduld is het me toch gelukt om ze te fotograferen. Het zijn schaatsenrijders; links een nimf en rechts een volwassen exemplaar. Jonge wantsen (nimfen) zijn als ze uit het ei komen ongevleugeld en de vleugels groeien in de loop van een aantal vervellingen tot het volwassen formaat uit. In ons land komen negen soorten schaatsenrijders voor, ze lijken allemaal sterk op elkaar.

De midden- en achterpoten zijn duidelijk langer dan het lichaam, ze staan kruisgewijs gespreid op de waterspiegel. De korte voorpoten langs het lichaam buigen in een hoek naar buiten. Schaatsenrijders zijn 10 tot 17 mm groot en komen het hele jaar voor op stilstaande en langzaam stromende wateren.

Alle schaatsenrijders maken gebruik van de oppervlaktespanning van het water en kunnen dankzij borstelharen aan de poten op het wateroppervlak staan. Tussen die borstelharen zitten kleine luchtbelletjes, de haartjes zijn ook nog eens bedekt met een waterafstotend laagje. En zo kan de schaatsenrijder over rustig water lopen. Het mag niet te hard waaien of golven, dan zakt het insect door het oppervlak heen en verdrinkt.

Schaatsenrijders kunnen rennen, duiken en vliegen. Op land huppelen ze (het loopt niet makkelijk met die roeispaan-vormige pootjes). In het water gebruiken ze de middelste poten om te roeien, ze maken snelle slagen waardoor er kleine golfjes ontstaan. Hier zet de schaatsenrijder zich tegen af en doordat de poten schoksgewijs worden bewogen lijkt de voortbeweging sterk op schaatsen. Met het achterste potenpaar wordt gestuurd. Ze zijn zeer wendbaar. Schaatsenrijders kunnen zeer goed trillingen via het wateroppervlak waarnemen om op het water gevallen insecten op te sporen. Dit is het hoofdvoedsel van deze wantsen: de prooien worden met de voorpoten gegrepen en daarna uitgezogen.

Schaatsenrijders zijn nuttige insecten, ze helpen mee met bijvoorbeeld het opruimen van de sloot.
Vijand van de schaatsenrijder is de vis, die wel van een lekker hapje houdt en…..de mens. Want als we het water in de sloot niet goed schoon houden en er bijvoorbeeld veel schoonmaakmiddel ingooien kan hij niet langer op het water blijven staan en zinkt hij helaas naar de bodem van de sloot.
En dat zou echt jammer zijn!


(info: SoortenBank en Tuin & Contact Juli 2009)

Foto + tekst: Luit Staghouwer

zaterdag 13 september 2014

HIER KOMT EEN PIZZERIA (en de voorgevel wordt aangepakt)

Op 18 augustus verscheen een bericht op Beijumnieuws waarin werd vermeld dat in het voormalige pand van de computershop op Plein West een pizzeria zou komen. Lees desgewenst nog eens hier
We zijn bijna een maand verder, en het pand ziet er nog steeds dusdanig onbewoonbaar uit als pakweg een half jaar geleden. Tijd om naar Roez, loket Bouwen en Wonen te bellen.

Mijnheer Woldhuis aan de lijn. Of hij kan bevestigen dat er in de winkel tussen de Lidl en dé kapper van Beijum een pizzeria komt? En zo ja, is dat keten Domino Pizza? "Ja, dat klopt helemaal." Is het u ook bekend dat er reeds twee kappers naast elkaar op hetzelfde plein zitten, en dat er nu ook twee pizzeria's tegenover elkaar komen? "Is dat zo? Een pizzeria valt binnen het bestemmingsplan en de gemeente gaat niet over de vrije markt. We hebben hier mee te maken gekregen omdat de nieuwe huurder een vergunning heeft aangevraagd om de gevel te mogen veranderen en om reclame te plaatsen."

Er zijn mensen die het plein erg chaotisch gaan vinden en die snelle bezorgbrommertjes niet zien zitten. "Dat het plein chaotische wordt is jammer. Maar nogmaals, het is de vrije markt, de eigenaar van het pand mag het verhuren aan wie hij wil." Weet u ook wanneer de pizzeria komt? "Nee, dat is me niet bekend."

Het pand ziet er tot nu toe grijs, saai en levenloos uit. Het zal bonter gaan worden, met lichtreclame en al en wellicht met gekleurde bezorgbrommers er voor. Tegenover dit pand kun je een pizza eten op een van de mooiste plekjes van Beijum. Met uitzicht op de vijver en de Zuidwending.

Plein West is het tegenovergestelde van Plein Oost. Levendigheid en reuring is troef op West, daar waar Oost er meestal stil en verlaten bijligt.
Buurman kapper de Boer is content met het feit dat er weer een 'bewoner' in het pand naast het komt:"Het is goed voor de levendigheid op het plein, we kunnen elkaar versterken, alles beter dan leegstand.

En dan is daar nog het raadsel van de illegaal door de Lidl geplaatste winkelwagen-ruimte. Een medewerker van de gemeente Groningen sprak er driekwart jaar geleden zijn verbazing en ergernis over uit, lees hier. Zou er een deal zijn gesloten? De blogger zal trachten opheldering over dit tot nu toe gedogen ervan te krijgen.

WEEKEND: HAPPY SATURDAY, HERFST IN HET BOS....

Er is voor bijna elk wat wils dit weekend. Zin om te schaatsen (of zwemmen)? Ga naar Kardinge. Vanavond uit je dak gaan? 

Zie de flyer van het Café Biljart links.
Morgen wordt een topdag voor de Boerderijum. Een natuurwandeling maken? In het bezoekerscentrum rondneuzen? Terrasje pakken? Kleien met brood of natuurknutsels maken? Bekijk nog even de uitgebreide aankondiging en zie wat er allemaal te doen is.

Ondergetekende kan morgen in verband met andere verplichtingen niet in en bij de Boerderijum aanwezig zijn. Willem Pauwelussen gaat wel met camera en pen en papier die kant op, zodat de lezer toch een verslag tegemoet kan zien.
Maar het allerbeste is: ga zelf even kijken.

(Afbeeldingen van hier.)

ER KAN WEER GESCHAATST WORDEN IN KARDINGE


Het nieuwe schaatsseizoen gaat komend weekend  (vandaag; JF) van start in Sportcentrum Kardinge. Voorlopig is alleen de kleine ijshal geopend. De 400-meterbaan opent op 4 oktober de deuren.
Voor mensen die hun techniek willen verbeteren, of nog niet kunnen schaatsen, zijn er achtweekse cursussen. Die starten in de week van 20 oktober.
In de herfstvakantie zijn er spoedcursussen voor de jeugd en voor volwassenen.
Foto + tekst van Oog-Tv

vrijdag 12 september 2014

BEIJUMSKAP (186)

Ik vind september altijd een lastige maand. De dagen worden weer korter, de temperatuur zakt, de zomer komt ten einde. Als ik deze foto zie, moet ik aan de vakantie denken; gezellig tandenpoetsen op de camping! Maar in Beijum is geen camping. Dit is bij de schooltuintjes, die volgens mij weer druk bezocht worden door scholieren. Vorige week kreeg ik een heerlijke maggiplant van mijn buurjongetje die van de schooltuintjes afkomstig was. Ontzettend leuk en leerzaam die schooltuintjes, jammer dat we dat vroeger niet hadden.

Naar aanleiding van de reacties van vorige week zal ik nog een keer uitleggen wat Beijumskap betekent. Beijumskap is een samenvoeging van Beijum’s landschap, en dan op z’n Gronings. Nu heb ik de Groningse vertaling zelf bedacht (ik ben een import-Groninger), want ik kon geen officiële vertaling vinden. Is er misschien iemand die weet hoe ’landschap’ in het Gronings vertaald wordt?

Foto + tekst: Atsje Straatsma