woensdag 22 oktober 2014

EEN KORFBALDOEL IN DE TUIN

In De Fultsemaheerd torent een korfbal-mand hoog in de lucht. Het is weer eens iets anders dan een voetbaldoel of een basket voor basketbal. Elke dag even een half uurtje trainen en mikken, en er kan een groot korfballer-speler uit je groeien.
Variaties zijn ook mogelijk, maar daarvoor moeten de verhoudingen met de buren goed zijn. Vanachter de schutting opspringen en mikken? Vanuit een der dak-kapels mikken? Langs rennen en in de loop een bal naar boven zwiepen?
Wie weet woont hier later een nationale korfbalspeler...

MATTIAS GIJSBERTSEN WIJKWETHOUDER VAN BEIJUM EN OMSTREKEN

Vanmiddag om half een werden in het Stadhuis op de Grote Markt kersverse wijkwethouders door burgemeester Ruud Vreeman aan het publiek voorgesteld. In plaats van wijkwethouders zou de naam stadsdeelwethouders beter op z'n plaats zijn. Mattias Gijsbertsen van Groen Links gaat Stadsdeel Oost onder z'n hoede nemen.
Onder z'n hoede nemen is bij nader inzien niet goed uitgedrukt, het is de bedoeling dat een wijkwethouder samen met wijkbewoners op gaat trekken en initiatieven aan gaat jagen in een gezamenlijke zoektocht naar wat een wijk nodig heeft. Wethouder Roeland van der Schaaf: "De verhouding gaat veranderen, de overheid gaat niet meer boven de burgers staan, maar er naast. Wijkwethouders zijn vanaf 1 januari de ogen en oren van de wijk."
Burgemeester Ruud Vreeman is bekend met wijkwethouders. "In Tilburg hebben ze die ook, Groningen loopt niet voorop. Het is de bedoeling dat de aanstelling van wijkwethouders energie gaat genereren, de wijken moeten er beter uitkomen. Of er veel of weinig initiatieven uit een wijk komen is eerst niet relevant, het gaat om het lerend vermogen. Er zal zwaar en fundamenteel op wijkwethouderschap worden gebouwd."

Uit een persbericht: 
De wijkwethouders sturen de nieuwe werkwijze in de wijken aan en signaleren specifieke opgaven. Ze zijn aanjager en boegbeeld en onderhouden nauw contact met hun wijken. De nieuwe aanpak past in het streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet en niemand tussen wal en schip raakt.
In de begroting voor 2015 is 2.2 miljoen euro gereserveerd voor het gebiedsgericht werken. Daarbinnen hebben de wijkwethouders een eigen budget ter beschikking. Dit is bedoeld om acute problemen op te lossen en initiatieven in de wijk te stimuleren.

Voor Beijumers is het belangrijk om te weten dat de wijkwethouders niet alleen in gesprek gaan met stadse bewonersraden, maar dat meerdere groeperingen in een wijk in contact kunnen gaan met de wethouder. En vanzelfsprekend kunnen Beijumers van allerlei pluimage ook initiatieven ter verbetering van de wijk indienen!

Het jaar 2015 wordt een proefjaar. Van der Schaaf: "We moeten bereid zijn om te experimenteren, een gezamenlijke zoektocht met wijkbewoners te voeren en om samen invulling te geven. We mogen hierbij ook fouten maken."
Foto boven: De nieuwe wijkwethouder voor Beijum, Mattias Gijsbertsen. Foto links, vlnr: Paul de Rook, Ruud Vreeman, Ton Schroor en Mattias Gijsbertsen.  Foto rechts, de stads-staart wordt door Paul de Rook aangesneden.

(Bij wijkwethouder Mattias Gijsbertsen ligt een verzoek voor een interview. Binnenkort meer over dit onderwerp)
Update 15.38 uur:
In Groningen krijgt iedere wijk zijn eigen wethouder. Dit is onderdeel van het gebiedsgericht werken waarover afspraken zijn gemaakt in het coalitie-akkoord “Voor de verandering”. Bij het gebiedsgericht werken staan initiatieven van burgers centraal. De gemeente stimuleert en ondersteunt hen hierbij. Hiermee wil de gemeente de leefbaarheid en vitaliteit in de wijken vergroten. De komende maanden spreken de wethouders in de wijken met bewoners en andere betrokkenen over de belangrijkste zaken die er spelen. Het college gaat werkende weg deze  nieuwe werkwijze opbouwen, om zo te komen tot maatwerk per wijk.
Het college heeft de volgende verdeling van de wethouders over de stad gemaakt. Joost van Keulen is wijkwethouder voor het stadsdeel Centrum. Roeland van der Schaaf neemt het stadsdeel Oude Wijken onder zijn hoede. Wijkwethouder voor het stadsdeel Zuid wordt Ton Schroor, het stadsdeel (Noord)West krijgt Paul de Rook. Mattias Gijsbertsen gaat als wijkwethouder in stadsdeel Oost aan de slag.
Lees verder op Ruischerbrug.nl Hier staat uitgebreide info + een overzichtskaart.

DE NIEUWE PIZZERA IN BEIJUM ZIT ER AAN TE KOMEN

Het ruim een jaar leegstaande winkelpand tussen kapperszaak Gerrie de Boer en de Lidl op Winkelplein West lijkt tekenen van nieuw leven te vertonen.
De a-viertjes met opschrift zijn sinds gisteren achter de ramen weggehaald, en volgens ooggetuigen is er afgelopen week onder de grond aan kabels of elektriciteit gewerkt. Zie het geïmproviseerde stenen muurtje en wat daar achter ligt.
Buurman en dé kapper van Beijum, Gerrie de Boer, ziet de komst van de pizzeria helemaal zitten. Gistermiddag: "Mooi als straks alle panden op het plein weer bezet zijn, dat heeft een elkaar versterkende werking. En het is mooi meegenomen dat ik straks minder hoef te stoken, het maakt nogal verschil om een koud leeg pand naast je zaak te hebben of dat er een pizzeria met een loeiende oven er in zit."
Of de tegenover het pand liggende liggende pizzeria, even zo als de vestiging op Plein Oost, het ook leuk vinden dat er een nieuwe concurrent in Beijum bij komt, mag sterk worden betwijfeld.

ZET JE TUINBANK OP SLOT

Een goed geïmpregneerde tuinbank kan de herfst en winter buiten best overleven. De grootste bedreiging is diefstal, en daarom is hier, foto in de Fultsemaheerd gemaakt, de bank goed vastgeklonken aan de buitenmuur.
Dit blogbericht is afgelopen nacht om 0.30 uur geschreven en staat voor dit tijdstip, 8.41 uur, geprogrammeerd. De wind joelt om het huis en het slagregent ten tijde van schrijven. De bank op de foto staat redelijk beschut, maar anders zou de storm ook nog een bedreiging kunnen zijn.
De blogger weet op het moment van schrijven niet hoe de storm huis gaat houden in Beijum. Gaan er dakpannen vliegen en knakken er bomen? Voor de blogger een vraag, voor de lezer op woensdagochtend wellicht al een weet.

dinsdag 21 oktober 2014

ZWAAR HERFSTWEER, TOCH WERKEN AAN RING OOST

Het zijn bikkels, de 'oranje mannetjes' die deze dagen door wind en weer aan de vervolmaking van Ring Oost om Stad blijven werken.
Bovenstaande foto is tussen de windvlagen en hoospartijen door gemaakt. Wat moet je zin in koffie krijgen met dit weer als je buiten werkt. Een stuk appeltaart zou ze toekomen. Halverwege de werkdag even de mogelijkheid om warm te douchen en droge kleren aan te trekken?
Jawel, ze worden voor hun werkzaamheden betaald. Maar ze leveren in feite een betere topprestatie dan de voetballers van de plaatselijke Fc de afgelopen weken. Uren en uren achtereen zijn ze buiten aan het werk. De foto is een beetje donker. Maar wat wil je tijdens deze onstuimige herfstdagen.
Op de achtergrond is De Hunze zichtbaar. De automobilisten uit deze wijk en natuurlijk ook uit Beijum, kunnen naar verloop van tijd weer plezierig met de auto over de ring rijden. Met dank aan de oranje mannetjes. Bikkels.
Update 23:41, prompt kwam een reactie van Rjng Groningen via Twitter:
morgenochtend koffie met..!

UIT DE OUDE DOOS (220)

Bovenstaande foto zal om en nabij de tien jaar oud zijn. We zien kinderen, kraampjes, de sporthal en een soort van Witte Pieten die leuk proberen te doen en figuurtjes uit ballonnen toveren. Linksboven hangt de vlag van Opbouwwerk Beijum, Heel de Buurt heette het toentertijd. Het kan bijna niet missen, hier werd de zoveelste promotiecampagne voor Plein Oost en een leefbaar Beijum Oost opgevoerd.
Het vervolg is hier tot in den treuren uitgemeten. Plein Oost liep leeg, middenstanders verdwenen, de busbaan weg, etc. Het is wat hard om te stellen, maar achteraf gezien hebben alle promotiefeestjes voor Plein Oost uiteindelijk niks opgeleverd. Zolang er geen ondernemersvriendelijk klimaat wordt gecreëerd, zal de neerwaartse spiraal alleen maar dieper gaan.

KOMENDE ZONDAG EGELDAG IN DE BOERDERIJUM

(Ingezonden)

AAI EEN EGEL OP DE 'EGELTJESDAG!'

Op zondag 26 oktober zet het centrum voor Natuur en Duurzaamheideducatie (NDE) de egel in het zonnetje tijdens de Egel-doe-dag. In het Bezoekerscentrum Beijum kunnen kinderen en hun ouders via leuke en leerzame activiteiten het leven van de egel verkennen. De wijknatuurgidsen zoeken in de wijk naar egelsporen en net als vorig jaar worden er misschien wel ‘echte’ egels losgelaten in de vrije natuur! 

De egel is een bijzonder zoogdier. Met zijn snoezige en stekelige uiterlijk spreekt hij kinderen en volwassenen tot de verbeelding. De egel is ook een nuttig dier. Hij eet insecten en slakken die mensen schadelijk vinden. Helaas krijgt hij op deze manier ook schadelijk slakkengif binnen: één van de redenen waarom het slecht gaat met de egel. Om te laten zien hoe we goed voor hem kunnen zorgen, organiseert NDE jaarlijks de inmiddels bekend geworden ‘egeltjesdag’.

In de vrije natuur
NDE zet de egel in het zonnetje met een aantrekkelijk programma: in en om het bezoekerscentrum kunnen kinderen een speurtocht doen, knutselen, een egeltjel zoeken in een houtstapel en een kijk- en doewijzer gebruiken. Bij Kindercentrum De Mallemolen kun je voelen en raden wat er in herfstdozen zit. Ook scharrelen er misschien wel échte egels rond: dierenopvangcentrum ’t Hemelriekje geeft NDE de eer om van ziekte herstelde egels weer in de vrije natuur los te laten. Onder voorbehoud uiteraard, want natuurlijk hopen we niet dat egels ziek worden.

Het spoor van de egel
Om 10.30 uur en 14.00 uur trekken de wijknatuurgidsen van Natuurmonumenten erop uit om het spoor van de egel te zoeken. Waar wonen egels? Wat eten ze? Welke dieren zijn nog meer ’s nachts actief? En hoe kunnen wij de egels een handje helpen?
De ochtendexcursie is gericht op kinderen, de middagexcursie is voor oudere kinderen en volwassenen.

Open Zondag Boerderijum
De egel-doe-dag is de laatste Open Zondag van de Boerderijum in Beijum. Naast het bezoekerscentrum zijn ook kindercentrum de Mallemolen, het theehuis en het terras van De Zijlen geopend.

Wat? Egel-doe-dag in de Boerderijum, met diverse kijk-, voel- en doe-activiteiten
Waar? Beijumerweg 19abc
Wanneer? Zondag 26 oktober van 10.00 uur tot 16.00 uur.


Voor meer informatie: Jothea Brouwer, jothea.brouwer@groningen.nl, 050-367 63 23 

WAAR IS SPIKEY?

1 van mijn honden Spikey die in opvang zit is weggelopen in een park in Beijum ( Noord-Groningen )
Spikey heeft nog zijn rolriem om, maar daar schrikt hij van omdat het achter hem aan bengelt en daardoor steeds blijft rennen..
Spikey is nog bang voor alles, dus moeilijk te benaderen . Als je hem ziet dan voorzichtig op je hurken gaan zitten en dan lokken met hondensnoepjes of vlees .
Telnr. contactpersonen : 0627180786 of 0614302283 of 0641647838

maandag 20 oktober 2014

EEN VLOT IN DE ZUIDWENDING

De Zuidwending in Beijum is niet te vergelijken met het Stadskanaal zoals dat er gedurende de jaren zestig en zeventig bijlag. Toentertijd zag je daar om de zoveel honderd meter een roeiboot, kano of plezierboot liggen.
Het kanaal werd benut om tijdens hoog zomerse temperaturen in te zwemmen. En wat werd er intensief gevist. Nostalgische herinneringen komen bij de blogger omhoog.
De wateren in en rond Beijum brengen weinig levendigheid in de brouwerij voort. Af en toe zie je iemand in de wijk bezig die zo uit een boek van de Kameleon lijkt te zijn gestapt.
Bovenstaande foto is gistermiddag gemaakt. Het is een slap aftreksel van wat ondergetekende vroeger ooit op het Knoal meemaakte, maar het is toch iets. Een ijzeren vlot ligt vastgebonden aan een boom langs de Zuidwending. Links loopt de Munsterheerd. In de winter kan na strenge vorst op ons kanaal worden geschaatst. Gedurende de overige drie jaargetijden zou er ook op een plezierige manier meer gebruik van kunnen worden gemaakt.

8 NOVEMBER SPULLETJESMARKT IN DE BRON

Namens de medewerkers van PKN de Bron in Beijum wil ik u vragen om aandacht te besteden aan onze activiteit.      
Wij houden ieder jaar een spulletjesmarkt waarvan de opbrengst altijd bestemd is voor meerdere goede doelen.

Dit jaar zijn die doelen:

DOEL 1:
Stichting Rondom Baba – www.rondombaba.nl    Algemene doelstelling:   
"De stichting heeft ten doel om het algemeen belang te dienen door het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap. De Stichting wil dit met name doen door het genereren en beheren van fondsen ten behoeve van sociaal-economische ontwikkelingshulpactiviteiten zoals onderwijs, gezondheidszorg en openbare voorzieningen in Mali."
                   
DOEL 2:
Meerdere activiteiten van PKN de Bron in Beijum  waaronder
De Kerst-Inn;
Op 25 december houden wij weer open-huis voor iedereen in de wijk

De Crea-dames van de Bron;
Dit jaar de ontvangers van de  FAKKEL, de wissel trofee van de wijk. 1X per week komen er een groep mensen bij elkaar om creatief bezig te zijn voor het goede doel. Tevens is dit een prachtige gelegenheid om  mensen te ontmoeten, onder het genot van een kopje thee of koffie.

Een nieuw idee dit jaar is om alles wat overblijft aan de voedselbank te schenken. Hun klanten kunnen daar dan spullen uitzoeken en meenemen. Zo blijft alles in de omloop.

Contactpersoon cderuiter1@hotmail.nl

Zie ook www.pkndebron.nl


SOCIAAL VUILNIS IN BEIJUM (12)

Het begint een beetje eentonig te worden, maar deze plek met containers, hoek Claremaheerd met Plein Oost, ontpopt zich meer en meer als weekend-stortplaats. Zie ook de aflevering die afgelopen donderdag werd gepubliceerd.
De bovenste foto uit de vorige aflevering is vorig weekend gemaakt, de afbeelding die hier boven is te zien is van gistermiddag.

We zien dit keer o.a. twee stoelen, een tafel, een droogrek, een computer en een groot stuk plastiek. De stoelen en tafel zijn nog bruikbaar, en zou je sociaal vuilnis kunnen noemen. Maar verder, het heeft de hele zondag geregend, een op de keien gedumpte pc heeft dan geen toekomst meer. Had het ding minstens onder de tafel gelegd, of onder de plastiek. Een droogrek in de stromende regen neerkwakken?
Bewoners die rond deze stortplaats wonen moeten zich eens achter de oren gaan krabben. Het is al niet het gedeelte van de wijk met een al te florissant imago, dit soort dumpacties (ok, van een enkeling, maar toch) verhogen de leefbaarheid hier niet.
Hier, nogmaals de foto, ontwikkelt zich langzamerhand een gratis abonnement. Kwak je troep op straat. De Milieudienst haalt het toch wel op.

MAANDAGOCHTEND (212)

De herfstvakantie is voorbij en de kinderen zijn weer naar school. De bladeren aan de vele bomen in de wijk kleuren meer en meer richting rood en bruin. De natuur gaat zoals altijd z'n gang. Het verschijnsel mens is minder voorspelbaar. Dit zoogdierensoort uit zich stukken grilliger i.v.g. met de 'gewone' natuurgenoten.
Bovenstaande foto komt uit de Eilardaheerd. In elke heerd in de wijk rijden auto's af en aan, wat maakt dat in genoemde heerd Pas Op! op straat is gekalkt, is de blogger een raadsel. Een ouder met extra verantwoordelijkheidsgevoel? Heeft hier ooit een vervelende aanrijding plaatsgevonden? De twee woorden plus uitroepteken zijn keurig op straat aangebracht. Kijk uit automobilisten, in de Eilardaheerd wonen lieve kinderen, en die willen we graag gezond en heel houden!

Op de linker foto treffen we een minder accuraat aangebracht woord op een gevel aan. Gevalletje van 'wat je zegt ben jezelf?' Had het woord 'stiekeme' er niet voor gekund? Locatie Albrondaheerd.

De rechter afbeelding straalt onschuld uit. Het kan niet anders zijn, of buurtkinderen wilden de saaie eentonigheid van de rode bakstenen in hun straat (Galkemaheerd) doorbreken. Goed bezig kids, maak Beijum kleurrijker!

De onderste foto komt uit de Hiddemaheerd. Oh, wat nu? Gaan we hier een beetje bevelen geven? Hoezo is het hier verboden om honden uit te laten? Het kan grappig bedoeld zijn, maar dat betwijfelt de blogger.

De derde week van oktober 2014 in de groenste wijk van de Stad is begonnen. Gekken en dwazen schrijven nog altijd op muren en glazen. Een prettige herfstweek toegewenst. En sukkels, pas op!

zondag 19 oktober 2014

HERFST IN DE FULTSEMAHEERD

Vanmiddag gespot in de Fultsemaheerd. Een soort van 'herfsttafel' op straat. Links herkent de blogger een pompoen tussen de verkleurde bladeren. De herfst is een inspirerende jaargetijde.
Het heeft een bewoner van genoemde heerd geïnspireerd tot het rangschikken van bovenstaande herfst-stilleven.

BEIJUM, EEN DORP OP HET PLATTELAND


Op het uiterste noordoostelijke deel van de wijk staat direct over de grens met het platteland (zie sloot) bovenstaande boerderij. Zwenk de camera denkbeeldig een stukje naar links, en een mestbult en landbouwvoertuig accentueren het platte(boeren)land waar Beijum tussen is gebouwd.
Beijum moest een landelijk karakter krijgen, dat is de bedenkers goed gelukt, er staan boerderijen in en vlakbij de wijk.
Eind jaren zestig trokken veel Stadjers naar het platteland: groen en ruimte hadden een grote aantrekkingskracht. Om verdere leegloop van de stad tegen te gaan, besloot de gemeente de nieuwe wijk Beijum een dorps aanzien te geven. Het resultaat: een woonerf-wijk met veel groen en water. Omdat er al boerderijen stonden in Beijum, leek het de planologen een leuk idee de straten namen te geven van bestaande boerderijen (heerden) op het Groningse platteland. De huizen aan de straten werden bekleed met baksteen, ook een verwijzing naar het platteland.

In de loop van de jaren tachtig bleek woonerf-achtig bouwen té duur te worden: ‘kronkelige’ lijnen zijn gewoonweg veel duurder dan rechte lijnen (strokenbouw). Daarnaast veranderde de gemeente haar visie op stedenbouw: het dorpse bouwen moest plaats maken voor stedelijke allure, ook in buitenwijken. De wijken De Hunze en Hoornse Meer geven aardig aan wat de gemeente verstaat onder stedelijke allure. In Beijum had de nieuwe stedelijke allure al gestalte gekregen in de vorm van de Froukemaheerd en de Wibenaheerd.
Beijum bestaat uit dertien deelplannen. In elk deelplan hebben gemiddeld vier architecten een ‘buurtje’ gemaakt. Tegenwoordig telt de wijk zo’n 14.000 inwoners.
Lees
 hier

FOTO'S UIT GROENE HART VAN BEIJUM (Fotocursus?)Ingezonden door de Beijumer fotograaf Harry Stok
Hij schreef verder:
Er is bij studio97 een vraag binnen gekomen om een korte basiskennis fotografie cursus te geven in Beijum. Graag zou ik dan ook willen uitzoeken hoeveel animo hiervoor is in de wijk. 
Wat ik graag zou willen weten is voor welke type camera  de meeste belangstelling is: compact of spiegelreflex. Dit is belangrijk voor de manier waarop de cursus gegeven kan worden.
Laat het weten via email adres harry@studio97.nl 

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (205)

Tweedoornwants met slachtoffer

Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het prettig vinden dat er niet zoveel insecten meer rondvliegen. Sommige insecten kunnen erg vervelend zijn. Maar lang niet alle insecten zijn hinderlijk. Wat zouden de insecten van ons vinden? Voor veel insecten is het (vlieg-)seizoen voorbij, ze zullen overwinteren als ei, larve, pop en een enkele soort als volwassen insect. Tenminste, als ze daarvoor de kans krijgen. We ruimen onze tuinen op en met het (bijna) afgestorven plantenmateriaal gooien we vaak veel nieuw leven weg.

De laatste paar weken zijn er op de tuinen van De Wiershoeck en de Kinderwerktuin al duidelijk minder insecten dan in de zomer (zowel soorten als “individuen”). Maar ik kom nog wel regelmatig verschillende soorten wantsen tegen. De vorige keer vertelde ik iets over een “glazige” nimf van de groene stinkwants, dit keer is de tweedoornwants aan de beurt. De volwassen tweedoornwants (10-13 mm) is te zien van juli tot oktober. De wants is tabaksbruin en geheel bedekt met zwarte spikkeltjes. De soort overwintert meestal als ei, soms als larve. Het voedsel bestaat uit andere insecten, vooral larven van vlinders en kevers. De nimfen drinken ook sap van planten. Deze wants komt alleen voor in extensief gebruikte biotopen en houdt van lage bosjes in vochtig terrein.

Ook dit vrouwtje van de tweedoornwants zal de winter niet overleven. Sterker nog, ze haalt de winter niet eens. De mannetjes van deze wants zijn in september al gestorven, nadat er is gepaard. De iets grotere vrouwtjes leven langer, tot in november. Dat is logisch, want de vrouwtjes moeten nog eitjes leggen. De eitjes worden gelegd in groepjes van 20 tot 50 stuks. Met een beetje geluk komen de eitjes ongeveer half mei uit. Aan het opgezwollen achterlijf is te zien dat dit vrouwtje nog eitjes moet leggen. Ze moet daarom nog even in leven blijven en dus moet ze eten. Dit keer staat er een rups op het menu.

Wantsen hebben naast de algemene kenmerken van insecten (o.a. zes poten) een steeksnuit (rostrum) waarmee planten of prooien worden leeggezogen. De monddelen van de wants zijn geëvolueerd tot een steeksnuit die aan de voorkant van de kop ontspringt. De snuit wordt onder het lichaam gehouden en kan naar voren worden bewogen. Het rostrum kan uit een verschillend aantal geledingen bestaan.

De naam tweedoornwants dankt deze wants niet aan het zeer puntige halsschild, maar aan een paar kleine doorns aan de binnenkant van de voorste poten.


 Foto + tekst: Luit Staghouwer

zaterdag 18 oktober 2014

EENDJES VOEREN OP EEN ZOMERDAG IN OKTOBER

Het broedhok in de vijver van de Holmsterheerd zal nog nooit zo'n hoge binnentemperatuur hebben gehad in een oktobermaand als vandaag het geval is geweest.
Alle eendjes zwommen vanmiddag omstreeks 15 uur in het water ten tijde dat de foto werd genomen. 
Zou een hok voor eenden ook te warm kunnen zijn? Het schijnt bijvoorbeeld niet goed te zijn om een konijn overdag in de woon kamer te laten dartelen, om hem vervolgens 's avonds weer in z'n koude hok achter in de tuin te zetten.
Brood voeren aan eenden schijnt ook niet altijd goed te zijn, het zou het overlevingsinstinct kunnen verzwakken als ze regelmatig verwend worden met wat lekkers. Maar goed, de twee lieve meisjes op de foto gooiden stukjes brood in de vijver en de poes, zie rechts op de bank, zag het helemaal zitten dat een der eenden aan land zou komen.
Het wordt ten tijde van het schrijven van dit bericht donker buiten, 18.46 uur. De blogger heeft geen idee of de eenden 's nachts in het hok gaan slapen. Zo ja, dan is het ook een slaaphuis. Natuurkunde en biologie waren vroeger niet de beste vakken die ondergetekende op school kreeg. Hij snapt dan ook niet waarom een broedhok voor eenden half oktober in een vijver moet staan. Eenden en vogels broeden toch in april en mei?

Maar goed, het was een prachtige dag. De meeste mensen vermaakten zich prima. En de eenden en poes in en rond de Holmsterheerd-vijver ook.

HONDEN IN BEIJUM (44)


"Het is echt m'n maatje, m'n vriendinnetje. Ik heb sinds een aantal jaren MS en Sheeda helpt me en ze zorgt voor m'n veiligheid. Als ik bijvoorbeeld in m'n kamer sta en duizelig wordt, dan kan ik op haar steunen."
Het was een mooi duo dat zich vanmiddag langs de noordkant van de wijk voortbewoog. Sheeda op vier poten en bazin Nelleke in haar scootmobiel. Wat een lieve hond, wat voor ras is het? "Het is een Duitse dog en ze is zevenenhalf jaar oud." Sheeda's ogen straalden onvoorwaardelijke liefde en loyaliteit richting baasje uit. De blogger werd even secuur besnuffeld, is het goed of slecht volk? Na goedkeuring kon het gesprek worden vervolgd. Red je je een beetje Nelleke? Levenslustig: "Ja hoor, ik heb een gelijkvloerse woning in Beijum en ik kan alles zelfstandig doen. Ik ben vroeger ziekenverzorgster geweest, onder anderen in het Blauwborgje. Ik heb ook mensen met MS verzorgd, en nu heb ik het zelf. Maar gelukkig kun je oud worden met deze ziekte."

DE BESPIEDER BESPIED

Hier moet iemand wonen die z'n of haar huis en have goed in de gaten wil houden. Onwelkome bezoekers cq indringers, weet dat jullie gefilmd worden.
Het huis staat ergens langs de wijkring, waar precies doet er niet toe. In elk geval woont er iemand die geen pottenkijkers duldt. Het hele raam is overwoekerd door groene bladeren, nee, geen hennep, aan alles viel te merken, toen de blogger de foto maakte, afgelopen week was dat, dat het niet op prijs wordt gesteld als er naar binnen wordt gekeken.

Het zijn de tijden. Kom hier niet kijken, fotograferen of filmen. Anders ga ik jou bekijken, fotograferen of filmen.

BESTE HONDENBEZITTER....

Hier vind ik nergens een paaltje met ‘loslopen toegestaan’. Het is niet eens zo ver weg, even doorlopen en je bent op de Beijumerweg richting Zuidwolde.
Daar mag het.
Maar ja, zo ’s avonds laat, wie gaat er dan nog dat donkere Zadelpad langs? En stadswachten, ach die zitten dan ook thuis achter de buis.
En dus gebeurt het hier. Zeer tot ergernis van aanwonenden. Regels opstellen is één ding. Gedragsverandering is een tweede.

Foto + tekst: Willem Pauwelussen