zondag 29 november 2015

LAMMERT DOEDENS NAM AFSCHEID VAN 'SOCIALE LONG' (Kerstpakketten!)


Lammert Doedens was afgelopen woensdagavond tijdens de Beijumsesie naar voren geroepen om een bos bloemen en een woord van dank in ontvangst te nemen.

Doedens was het bijna afgelopen jaar onbetwist de 'burgemeester van Beijum' -deze titel kan iemand ook dragen om z'n positieve inzet voor de wijk.
Sociale Long, Radio Beijum, inzameling kerstpakketten op twee zaterdagen in Winkelcentrum Beijum.

Sociale Long dankte Lammert Doedens voor z'n tomeloze inzet. De waardering was wederzijds: "Ik heb me door jullie, mensen van de Sociale Long, ontzettend gesteund gevoeld."

Er klonk applaus. Daarna opende Doedens een koffertje met inhoud. Wat daar uit kwam rollen? Zie
de video.

DAN MAAR OVER DE DOORGETROKKEN STREEP


Wat irritant, een bakbeest van een voertuig dat met maar 30  km/uur voor je over de wijkring sukkelt.
Dacht de blogger midden afgelopen week. Tegelijkertijd dacht hij: ontspan en onthaast.

Dat ontspannen ging prima. Al kriebelde het wat, vanaf de Claremaheerd, ingang naar Plein Oost, het hele dienstencentrum Beijum-Oost over, langs de noordelijke ringweg, kakte het voertuig dat op bovenstaande afbeelding is te zien met een slakkengang voort.

De automobilist die tussen het bakbeest en de blogger in reed had het niet meer. Constant loerend op een gat om in te kunnen halen, even naar links kijken, loeren en, tegenliggers, weer naar rechts achter het tergende bakbeest aantuffen.

Opeens ging die, knipperlichten links uit en een straal gas geven. Voorbij aan dat kreng. Inschatting: 70 km/uur. Een beetje doorgetrokken streep moet kunnen. Tenminste. Gelukkig kwam er op het moment van inhalen niks van links, vanuit de Onnemaheerd, een mogelijke automobilist had immers zo naar rechts, richting de fotograaf mogen afslaan.

Het ging verder allemaal goed. Pragmatisch heet het, in plaats van regelzucht. Een doorgetrokken streep is geen doel op zich, maar enkel een middel om de verkeersveiligheid te vergroten.

Net als een rood stoplicht, stel dat er in de verste verte niks aan komt? Waarom zou je dan....Of?

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (254)Eindelijk zat er weer eens een vlinder op de hedera tegen de muur van de boerderij. Helaas zat hij daar te donker voor een foto, daarom heb ik hem heel voorzichtig laten overstappen op een willekeurig blad. Ik nam de vlinder mee in het licht, maakte een paar foto’s en zette hem (ook weer heel voorzichtig) terug op de hedera onder de TL-balk.

Intussen zijn de dagvlinders gestorven, hebben een beschutte plek gezocht om te overwinteren of zijn naar het zuiden vertrokken. Dit moest dus wel een nachtvlinder zijn, dat is ook te zien aan de
geveerde antennes. Is het niet vreemd om nu nog deze nachtvlinder te zien? Het antwoord is nee, want deze vlinder vliegt juist van begin oktober tot begin december. Het is een mannetje najaarsspanner.

 De Nederlandse naam voor de familie van de spanners is afgeleid van de manier waarop de rupsen zich verplaatsen. Het middendeel van het lichaam heeft geen poten en wordt bij het voortbewegen steeds in een boog omhoog gespannen, waarbij het achtereind van het lichaam tot bij de voorste pootparen wordt getrokken. Daarna strekt de rups zich en vervolgens ‘spant’ hij zich weer.

Bij de najaarsspanner is het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes heel gemakkelijk te zien. Het mannetje heeft een oranjegele voorvleugel met een warme goudachtige gloed. Tussen de duidelijke donkere dwarslijnen ligt vaak een centrale vlek en rond deze lijnen ligt een variabele hoeveelheid grijsbruine vlekjes en stipjes. Het lichaam van het vleugelloze vrouwtje is donkerbruin. De duidelijk aanwezige vleugelstompjes zijn ook donkerbruin en hebben gewoonlijk elk twee zwarte banden. De vrouwtjes kunnen niet vliegen, je kan ze ’s ochtends vinden op stammen van bomen. De paringsbereide vrouwtjes verspreiden een seksgeurstof (feromoon) om een mannetje te lokken. De mannetjes komen soms in grote aantallen op licht af en zijn overdag vaak op bomen of muren in de buurt van een lichtbron te vinden.

Er is slechts één generatie per jaar. De eitjes worden in het najaar gelegd, maar komen pas vanaf april uit. De rupsen worden maximaal 30 mm lang. Ze zijn op een groot aantal breedbladerige bomen en struiken te vinden, zoals berk en hazelaar. De soort overwintert als ei op de waardplant. De najaarsspanner komt in de oostelijke helft van het land zeer algemeen voor; elders is hij schaars of zelfs ontbrekend. De vlinder komt vooral voor in open loofbossen met volgroeide bomen (eik en berk), maar ook wel in tuinen in bosachtige gebieden. En soms dus op De Wiershoeck.

Info: Vlindernet en Gardensafari

Foto + tekst: Luit Staghouwer

zaterdag 28 november 2015

SINTERKLAAS KWAM MET ZWARTE PIETEN NAAR WINKELCENTRUM BEIJUM


 "Natuurlijk hebben mijn Zwarte Pieten tijd voor de kinderen uit Beijum." Sinterklaas wond er tegen kwart over twee vanmiddag geen doekjes om toen hij met een grote schare Zwarte Pieten het Winkelcentrum van Beijum binnenliep.

Wat een gezelligheid, wat een sfeer en wat een blije ouders en kinderen. Er heerst helemaal geen Pietendiscussie in de grootste wijk van de stad Groningen. Het is gewoon een kinderfeest, en jong en oud, alle kleuren mensen, genoten er van. Aan een aanwezige Antilliaanse vrouw legde de blogger de vraag voor wat ze nou van de aanwezige Zwarte Pieten vond. "Natuurlijk heb ik daar geen problemen mee, het gaat toch niet om mij maar om de kinderen?"

De blogger kan geen geldige reden bedenken voor het feit dat Sinterklaas afgelopen woensdag in z'n eentje naar Plein Oost kwam.

De Goedheiligman en Zwarte Pieten zijn van harte welkom in Beijum, dat blijkt maar weer eens op een dag als vandaag. Ze hebben het nooit te druk om aandacht voor de kinderen uit Beijum te hebben, integendeel, ze maken er met alle liefde tijd voor ze vrij.
Zie de video. Die begint met foto's en sinterklaasmuziek, overlopend in levende beelden.

Wat vindt een zwarte Beijumer van Zwarte Piet? https://www.youtube.com/watch?v=9nHKWRPhcs0


OM 14 UUR KOMT SINT NAAR WINKELCENTRUM BEIJUM (Met Pieten...)

Beijum heeft sinds jaar en dag twee Sinterklaasintochten, een van de buurthuizen (dit jaar WIJ-Beijum, afgelopen woensdag) en vanmiddag komt de Goedheiligman naar Winkelcentrum Beijum.
Vast verklappen, hij komt dit keer niet alleen, de Pieten hebben tijd zat om er ook voor de kinderen van Beijum te zijn  en ook is er geen Piet die griep heeft....
(Intocht-video van afgelopen woensdag komt morgen op OOG-YV)

NEE, BEIJUMNIEUWS IS OOK NIET OBJECTIEF

"Ik vind niet dat jij objectief schrijft en dat moet een goede journalist toch wel doen."

Om de zoveel tijd hoort de blogger bovenstaande klacht aan. Steevast geuit door lezers die zich niet kunnen vinden in bepaalde berichtgeving op Beijumnieuws.

Voorop gesteld, ondergetekende is blij met de klachten. Het geeft betrokkenheid aan. En een medium waar niet op gejammerd wordt bestaat niet. Wie scheldt het Dagblad van het Noorden nooit eens verrot? De Telegraaf of de Volkskrant? En dan hebben we het nog niet eens over de 'staatsomroep,' genaamd NPO.

Objectiviteit is een illusie. Geen krant is objectief. Meestal wil de klager de berichtgeving (bijvoorbeeld op Beijumnieuws) dusdanig hebben dat het binnen z'n of haar eigen normen en waarden valt, binnen het eigen wereldbeeld.

Zie bovenstaande afbeelding. Gisteren in  het nieuws, qua veiligheid zit er niet zoveel verschil meer tussen een stad en het platteland. Wie van de twee 'nieuwszenders' is objectief? De sensatiegerichte Metro? Of toch meer het saaie NOS-journaal?

Om voor eens en altijd van het 'gezeur' af te zijn: Beijumnieuws is niet objectief. Net als elke verslaggever, journalist/blogger kiest ondergetekende zijn eigen invalshoek, hij maakt z'n eigen afwegingen en kleurt de berichtgeving op z'n eigen manier in. En daarmee bevindt hij zich in goed gezelschap van praktisch alle grote of kleine media-afgevaardigen.

Naast Beijumnieuws hebben we Lijn6.com in de wijk, met weer een heel andere kleur dan de blog waar de lezer nu op kijkt. Ook hebben we nog een Regiokrant, een krant met veel feel good-berichten, een krant waar kritische noten vrijwel nooit gekraakt worden. Stel je voor, de adverteerders mogen niet weglopen.

Maar dat maakt verder niet uit, voor elk wat wils in Beijum. Sommige lieden in de wijk hebben op dit gebied nog een beetje bijles nodig: wat een groot goed, persvrijheid. Ook in Beijum....We leven in 2015...

Geniet van de nieuws-pluriformiteit binnen de grootste wijk van Groningen. Of baal er ontzettend van. Die keuzemogelijkheid heet...vrijheid.

Objectieve journalistiek is natuurlijk nooit objectief geweest. Schrijven is manipuleren. Niettemin – elke krantenlezer weet sinds een eeuw dat de beste kranten stukken publiceren die idealiter zijn geschreven met een gezonde immer-wantrouwende geest en zonder verborgen agenda’s. Serieuze tijdschriften, radio en TV deden hetzelfde. Decennialang waren redactie en advertentie-afdeling gescheiden. Het objectiviteitsideaal was het streven.
Hoe zit dat met blogs?

Blogs werden mainstream rond 2004. Iedereen kan een blog beginnen. Blogs (en daar rekenen we posts op social media ook maar even toe) hebben de media gedemocratiseerd als niets tevoren. We hebben geen drukpers meer nodig en geen illegale radiozenders om onze mening publiek te maken. What’s not to love? Blogacademie

vrijdag 27 november 2015

BEIJUMSKAP (236)

Waarom zou je een statige villa met een enorme oprijlaan moeten hebben om aan weerszijden van je oprit twee pilaren met leeuwen te plaatsen? Dat is helemaal niet nodig. Als je van je oprit een oprijlaan wilt maken en je houdt van pilaren met leeuwen erop, dan kun je dat ook in Beijum bewerkstelligen. Tenminste als je bij de gelukkigen hoort die een oprit hebben.

Foto + tekst: Atsje Straatsma

BASISSCHOOL EXPEDITIE SLUIT EINDE SCHOOLJAAR

Basisschool de Expeditie aan de Wibenarotonde, foto vanmiddag half twee
(Ingezonden door O2G2)

Ondanks goede kwaliteit sluit Expeditie

Basisschool De Expeditie sluit met ingang van volgend schooljaar (augustus 2016) haar deuren. Ondanks de goede kwaliteit van het onderwijs, de inzet van het team en de extra investeringen die gedaan zijn, heeft de school te maken met teruglopende leerlingaantallen en een kleine onderbouw. In 2013 startte de school met 242 leerlingen, dat aantal is inmiddels teruggelopen tot 121 leerlingen. In 2016 zal dit nog verder teruglopen naar 107 leerlingen.  

Minder begeleiding voor kinderen
Door de afname van het aantal leerlingen is er vanuit het Ministerie van Onderwijs minder geld beschikbaar. Dit heeft tot gevolg dat er minder ruimte voor personele inzet kan zijn. Het gaat dan om de inzet van leerkrachten, onderwijsassistenten, zorg en directie.
Daarnaast zal het aantal groepen op de Expeditie in het schooljaar 2016 -2017 afnemen van zeven naar vijf groepen en in het schooljaar 2017 -2018 verder dalen naar vier. Daardoor zal de groepssamenstelling jaarlijks veranderen.
Het schoolbestuur heeft dan ook geen andere keuze dan de school met ingang van augustus 2016 te sluiten.

De afgelopen dagen is dit besproken met de teamleden en ook de Medezeggenschapsraad is op de hoogte gesteld. De ouders hadden de mogelijkheid om donderdagavond 26 november persoonlijk geïnformeerd te worden. Daarnaast ontvangen alle ouders vrijdag 27 november een brief.
Voor elk kind een passende plek op een nieuwe school
Bij de zoektocht naar een nieuwe school zal het team van De Expeditie ouders en kinderen intensief ondersteuning bieden. Uitgangspunt is dat er naar maatwerk gestreefd wordt, waarbij de wensen van ouders en kinderen voorop staan. Qua locatie geniet instroom op de Beijumkorf de voorkeur. Deze heeft net als De Expeditie het onderwijs goed op orde. Maar uiteindelijk is het aan de ouders hier een keuze in te maken.

Hoe nu verder?
Het team van De Expeditie voert de komende weken gesprekken met ouders om vragen te beantwoorden en wensen te inventariseren.
Voor de leerlingen verandert er dit schooljaar niks. Het team van De Expeditie doet er alles aan om het schooljaar voor de kinderen en ouders zo goed mogelijk te laten verlopen.

MAAK RUIMTE VOOR DE HERFSTBLAD-RUIMERS! (Big sweep...)

De bladeren zijn gevallen en moeten worden opgeruimd. En daar wordt druk aan gewerkt, zie bovenstaande foto, hoek wijkring/Fossemaheerd. De bladblazers en opruimers hebben ruimte nodig om hun nuttig werk (gladheid door bladeren!) te kunnen doen.

Onderstaande bericht werd ingezonden door Hans Klaassens van Wijkpost Oost.

ONDERTUSSEN BIJ DE BOERDERIJUM

 "Ik kwam als Surinaamse in de Veenkoloniën wonen en moest me aanpassen. Daarom heb ik me de Groninger taal eigen gemaakt." 

Ze zaten gistermiddag  prinsheerlijk op het terras van de Boerderijum. De blogger ging er even poolshoogte nemen, hoe gaat het daar bijna eind november? Het was erg rustig. Bedienend personeel van de Zijlen zat behaaglijk binnen en ondergetekende liep door naar de speelweide buiten. Wat was het gras drassig, zie ook foto links. Maar de aandacht werd vooral getrokken door de beide dames op het terras, het kon niet missen, daar zaten een oma en haar kleindochter.

Het was een mooi en gezellig tafereeltje om naar te kijken. Oma, vind je het goed dat ik een foto maak? "Doe maar, ik woon toch niet in Beijum." Je kleindochter wel? "Joa miejong, zij wel."
De blogger zat met z'n oren te klapperen. Oma had het zware Groningse accent van ondergetekende opgepikt en begon Grunnings te praot'n. Het kan een raar vooroordeel zijn, maar het Grunnings associeert de blogger niet zo een twee drie met de donker gekleurde medemens.

Hoe en waar heb je de Groninger taal geleerd? "Ik kwam in Gasselternijveen wonen, bij m'n man, en om er een beetje bij te komen horen leerde ik Drents en Gronings."
Oma sprak nog een paar zinnen Gronings en de blogger moet toegeven: foutloos.

In de Holmsterheerd woont een Surinaamse man die Grunnings kan proat'n waar ondergetekende nog een punt je aan kan zuigen. Het is net een boer uit de Veenkoloniën.
Conclusie, weer een vooroordeel armer. Surinoamers kin'n ook plat Grunnings proat'n.

donderdag 26 november 2015

HERFST ROND WINKELCENTRUM BEIJUM (9; slot)

Het was al donker toen ondergetekende vanmiddag bovenstaande foto maakte. Vanuit de auto, want om die te gaan parkeren en naar de plek te lopen waar tien weken achtereen een herfstfoto is gemaakt, zou inhouden dat het een nog donkerder foto zou worden.

De bladeren zijn gevallen en Beijum kan zich langzaamaan opmaken voor de winter. In het midden van de foto zien we een boom die als enige nog half gevuld is met blad.
Terzijde, wat een drukte in de spits, iets na half vijf, zie de drukte op de weg. En wat een mooie rode lucht was er op de achtergrond te zien. Tot zover de serie "Herfst rond Winkelcentrum Beijum.' 

DE WEGGEEFKAST IN HET HEERDENHOES


"Hij staat er al een maand en het loopt lekker. Mensen kunnen er wat instoppen maar ook ruilen of er iets uithalen."

Aldus een medewerker van Buurthuizen in Beijum (BIB) vanmiddag in het Heerdenhoes over de weggeefkast in de centrale ruimte van het buurtcentrum (zie foto). Het idee werd tijdens de laatste aflevering van Noorderzon geboren en sindsdien zijn er meer dan tien weggeefkasten in de stad. Van de Facebookpagina:
Weggeefkasten; niet weggooien maar weggeven.
Sinds kort duiken op steeds meer plekken in de stad weggeefkasten op. Gulle gevers laten er spullen achter die ze niet meer gebruiken. Andere mensen nemen mee wat ze kunnen gebruiken.
Een weggeefkast is voor het weggeven van spullen die u niet meer gebruikt maar waar een ander vast nog wel iets aan kan hebben. En wie weet komt u zelf iets tegen in de weggeefkast wat u weer kan gebruiken.
Er staan al een twintigtal kasten op basisscholen en openbare plekken, zoals de Immanuelkerk en het Treslinghuis. En er komen nog meer kasten bij.
Het idee van de Weggeefkast komt van een Stadjer die het jammer vindt dat in onze consumptiemaatschappij mensen soms spullen die ze niet meer gebruiken weggooien. Vaak zijn het spullen die nog goed zijn en waar een ander iets aan kan hebben. Door de spullen in een weggeefkast te zetten doen mensen een ander een plezier en worden spullen opnieuw gebruikt. Dus niet weggooien maar weggeven!

ALVAST EEN KERSTAANKONDIGING

Het duurt nog even en de echte aankondiging volgt nog. Maar dit hangt alvast op een muur in kerkelijk centrum de Bron aan de Bentismaheerd. Zie foto.

Niemand hoeft met kerst alleen te zijn in Beijum, op 25 december wordt er tussen half twaalf en vier uur in de middag een Kerst Inn gehouden.
Wat staat er tot ieders gemak nog rood opgedrukt op de aankondiging?

Wilt u worden gehaald? Laat het ons weten.

PITCHES OP BEIJUMSESSIE IN DE BOERDERIJUM

Dames van de Sociale long
Theo Smit over de Groene Long
"Ik ben al jaren als stadsdeelsecretaris verbonden met Beijum, maar zoiets als dit heb ik nog nooit meegemaakt, het is echt geweldig wat jullie doen."
Irma Zijlstra van stadsdeel Noorddijk sloeg gisteravond aan het bijna einde van de 'Beijumsessie' de spijker op de kop.

De blogger heeft in de loop der jaren heel wat wijkbijeenkomsten in Beijum meegemaakt. Er hing vaak een vastgeroeste oudere mannen-sfeer. Sinds ongeveer juni dit jaar lijkt er iets te zijn veranderd, Beijumnieuws berichtte in juli over 'nieuw elan' in Beijum.
Kruidenvrouw Saskia Nieboer: Stop de hondenkeutels
En dat staat nog steeds overeind. Niet om mensen tegenover elkaar te zetten, maar om een keerpunt in Beijum aan te geven.
Uit de aankondiging van 'Beijumsessie' op de Facebookpagina van Sociale Long:
JOUW WIJK, JOUW KINDEREN, JOUW STEM!!! ZORG DAT HIJ GEHOORD WORDT!!!
Vanavond Beijumsessie in Boerderijum 20:00.
Koffie en thee staat klaar!

Er kwamen gisteravond iets meer dan dertig belangstellenden op de avond af. De aanwezigen konden luisteren naar mensen die een pitch inbrachten over hoe en wat nu verder met ons aller Groene/Sociale Long.
Ondergetekende schoof een half uur te laat aan. Bij binnenkomst zag en hoorde hij Groene Long-lid Theo Smit verhalen over 'zijn' Groene Long. Zie foto links. Daarvoor schijnt ene Carla de aanwezigen te hebben bijgepraat over Samenloop voor Hoop Beijum. Dit komend jaar te houden evenement tegen kanker zal grotendeels in het Groene Hart van Beijum gaan plaatsvinden.

Na Smit kwam Saskia Nieboer aan het woord. Onze kruidenvrouw heeft tijdens rondwandelingen met kruiden-cursisten last van hondenpoep. "Kunnen er zones in het Groene Hart komen waar honden niet mogen komen?"
Margot Brettschneider: Hoe optimalen we de wijkcoomunicatie?
Daarna was er een bevlogen pitch van Beijumse Trijntje de Haan. Ze wil graag vuurplaatsen her en der in de wijk. En ook in de Long. Uit een door haar uitgedeelde schrijven: We weten dat mensen meer en meer via beeldschermen met elkaar praten. Ongemerkt ontmoeten we elkaar minder in levende lijve. De vuurplaats nodigt uit om dit wel te doen. Met als belangrijk bijeffect dat dit het verband tussen buurtbewoners versterkt en mensen hun directe omgeving ervaren als vallend binnen hun zorg, hun verantwoordelijkheid. De openbare omgeving wordt zo meer van de buurt.

Na Trijntje kwam Kees Huizenga aan bod. Zijn bijdrage zal in een apart blogbericht worden behandeld. Een tipje alvast van de sluier: compost....(Wordt vervolgd).

Daarna brak Margot Brettschneider een lans voor betere communicatie in de wijk. Want, wat jammer dat Beijum geen wijkkrant meer heeft. Hoe moet dat nou met de wijkcommunicatie? Via Facebookpagina Sociale Long? Beijumblog? Lijn6? Voor ondergetekende moet en hoeft dat dat niet via Beijumnieuws, maar eens te meer geven de woorden van Brettschneider het gemis van een centrale (integere) wijkraad met een deugdelijk functionerende en verbindende wijkkrant in Beijum aan.
Moet er op de drukst bezochte plek in Beijum, bij Winkelcentrum Beijum, een soort van kabelkrant komen?
Irma Zijlstra: "Geweldig wat hier gebeurt."

Het enige en nadrukkelijk aanwezige mannelijke Sociale Long-lid Theo Koolman: "De wijkcommunicatie kan misschien via de Regiokrant lopen." Een aanwezige aan het einde van de avond: "Hij is niet zo gecharmeerd van de kritische berichtgeving op Lijn6 en Beijumnieuws, daar wil hij de verbinding niet mee zoeken."

Misschien komt uit Sociale Long wel de nieuwe overkoepelende organisatie binnen Beijum voort, wie zal het zeggen.

Mocht het daar van komen, dan is het wel aan te raden om naïviteit achterwege te laten. Onlangs op de Facebookpagina van Sociale Long: "Wij doen niet aan politiek." Een bijna humoristische en paradoxale aandoende opmerking.
Sociale Long Beijum heeft als groepering met afstand de meeste 'aanhangers' binnen de wijk Beijum. 

Het was een eendrachtige wijkavond in de Boerderijum. Wat werd ingebracht was bijna ondergeschikt aan de sfeer. Steeds weer werd respectvol aan de degene die een pitch inbracht gevraagd: "Wat heb je nodig?" En: "Geen discussies, stel verhelderende vragen."
Eendracht maakt nog altijd macht. En dat geldt ook voor Beijum.

Aan het einde: "De Groene Long is van ons allemaal." 

(Wordt vervolgd, de pitch van Kees Huizenga en de afscheid nemende Lammert Doedens)
Theo Koolman over zijn kijk op verbinding en communicatie in de wijk

woensdag 25 november 2015

"ZE HEBBEN HET TE DRUK, OH NEE, ZE HEBBEN DE GRIEP"

Sinterklaas met een geschminkt kind op schoot...
Kinderen konden zich laten schminken
Jongetje met bauw jasje aan trekt Sinterklaas na 45 seconden letterlijk aan z'n jasje. Zie video. "Waar zijn de Zwarte Pieten?" Sinterklaas: "Die hebben het te druk."

 Het was een kale bedoening vanmiddag op Plein Oost. Maar dat kan aan de leeftijd van de blogger liggen, een sinterklaasfeest zonder Pieten heeft hij nog nooit meegemaakt.

Hij wilde net dé vraag aan de Goedheiligman stellen, maar een spontaan en zich verwonderend jongetje was hem voor. Let vooral ook op de verbazing van het jongetje na het gegeven antwoord, hij liet zich stijl achterover vallen.

Het was verder wel een gezellig feest. Maar er ontbrak toch iets.
Via Twitter reageerde Beijumse Jansje:
Sinterklaas feest in Beijum zonder pieten, ik vind het schadalig! !!! Voor zo'n mooie kinderrijk wijk schaam me dood !
De reacties op de Facebookpagina van Beijumnieuws zijn eensluidend in hun afkeuring, klik op logo F links.
Zie video. En let op het jongetje met het blauwe jasje aan na ongeveer 45 seconden...
Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas naar Winkelcentrum Beijum. Compleet met Zwarte Pieten. De meeste Pieten hebben een donkere kleur van zichzelf....